King Kampachi

Spółka Orlenu finalizuje trzy pierwsze inwestycje bezpośrednie w spółki technologiczne

Od początku maja wartość akcji Orlenu wzrosła o około 13%, przy czym dynamika tego wzrostu wyraźnie się nasila. W trakcie prezentacji Open Innovation Day poinformowano o dotychczasowych rezultatach uruchomionego w lipcu 2021 roku Programu Orlen Skylight Accelerator. Jak podano, w ramach 4 z 11 rund akceleracyjnych, zaplanowanych do 2023 roku, przedstawiono dotąd 70 wyzwań technologicznych i biznesowych. W tym czasie wpłynęło 260 zgłoszeń, z czego 30 od podmiotów zagranicznych. Udało się pozyskać do pilotażowych wdrożeń 12 startupów, w tym np.

Orlen wykłada 100 mln euro na fundusz venture capital. Celem spółki technologiczne

  1. Poza Orlen VC do grona strategicznych partnerów inwestycyjnych funduszu należy dzisiaj 30 dużych międzynarodowych przedsiębiorstw z sektora chemicznego, petrochemicznego czy energetycznego, tym m.in.
  2. «PKN Orlen dołącza tym samym do globalnych liderów przemysłowych w sektorach oil & gas, chemicznym i energetycznym, które posiadają fundusze CVC, jak np. Shell Technology Ventures, BP Ventures, Chevron Technology Ventures, Equinor, Saudi Aramco, z budżetami inwestycyjnymi zaczynającymi się od ok. 150 mln euro» – wynika z materiału.
  3. – Wszystkie trzy podmioty będą z różnych obszarów inwestycyjnych.

W ciągu 10 lat spółka chce zainwestować 100 milionów euro. Spółka zwróciła uwagę, że „oczekiwanym elementem” współpracy z technologicznymi i innowacyjnymi podmiotami „jest również wsparcie finansowe dalszego rozwoju oraz wspólna budowa wartości startupów, w których korporacja, jako inwestor, obejmuje udziały”. Jak zaznaczyła prezes Orlen VC, spółka ta jest obecnie skoncentrowana na podmiotach, w których zamierza przejmować mniejszościowe pakiety we wczesnych fazach rozwoju.

Prezesi krezusi i najlepiej opłacane zarządy. Podwyżki nawet mimo spadku zysków

Wyjaśniła, iż chodzi o podmioty, które w założeniu będą tworzyły innowacyjne technologie dla Grupy Orlen. – Spółki te będziemy chcieli zaimplementowywać w ramach naszych obszarów strategicznych Grupy Orlen – dodała Pieniążek. Ekspert wyjaśnia rolę, jaką odgrywa fundusz w realizacji strategii GBP/USD. Funt nie mógł poradzić sobie z dolara. PKN ORLEN. – W procesie transformacji nie można odrzucać narzędzi, które pozwalają otwierać nowe możliwości biznesowe, usprawniać aktualne filary biznesowe i docierać do technologii, które w przyszłości mogą mieć fundamentalne znaczenie dla całej grupy – mówi Marek Garniewski.

„Te wartości są szalone”. Temu i Shein rozpychają się na amerykańskim rynku, fundując przewoźnikom „krwawą łaźnię”

Własny fundusz venture capital będzie nawiązywał współpracę z firmami technologicznymi oraz poszukiwał nowatorskich rozwiązań, wspierających budowę nowoczesnego, zeroemisyjnego i stabilnego biznesowo koncernu multienergetycznego – dodał prezes Orlenu. PKN Orlen, ogłaszając w marcu tego roku powołanie Orlen VC, informował m.in., iż jest to największy korporacyjny fundusz venture capital w Polsce. – Rozwój PKN Orlen dzisiaj to nie tylko akwizycje, których dokonujemy, ale to przede wszystkim rozwój technologiczny.

Pożar Centrum Handlowego Marywilska. Reakcja inwestorów giełdowych

Spółka podała również, że oczekuje porównawczej analizy regulacyjnej wraz z rekomendacją, w tym przeglądu najlepszych praktyk w tworzeniu korporacyjnych struktur venture capital w Polsce, Europie i na świecie. Odnosząc się do ramy czasowych zakresu prac, płocki koncern zaznaczył, iż doradca powinien zaproponować w ramach odpowiedzi „najszybszy możliwy/optymalny harmonogram realizacji projektu”. Przypomniała jednocześnie, iż już wcześniej Orlen VC, w ramach tzw. Inwestycji pośrednich, inwestując 10 mln euro, został partnerem Emerald Technology Ventures’ Industrial Fund, lidera w prowadzeniu inwestycji VC w obszarze innowacyjnych technologii. Prezes Orlen VC przyznała, iż spółka ta finalizuje trzy pierwsze inwestycje bezpośrednie. – Wszystkie trzy podmioty będą z różnych obszarów inwestycyjnych.

Ostatnie dni prezydentury Zełenskiego. Kto teraz będzie prezydentem Ukrainy?

Plany dotyczące działalności Orlen VC przedstawiła w czwartek prezes tej spółki Anna Pieniążek podczas Open Innovation Day, zorganizowanego przez PKN Orlen i transmitowanego w internecie. Jak podkreśliła, Orlen VC «jest trzecim ogniwem ekosystemu w innowacjach» Grupy Orlen, które tworzą także Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku oraz Program Orlen Skylight Accelerator. Podczas Open Innovation Day zaprezentowano też profil działalności Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku, które zostało otwarte w maju 2021 roku.

Zwrot na rynku gazu. Czegoś takiego nie było od dawna

Orlen Venture Capital (Orlen VC), powołany przez PKN Orlen do inwestowania w spółki technologiczne oferujące przełomowe innowacyjne rozwiązania, finalizuje trzy pierwsze inwestycje bezpośrednie. Obejmować one będą obszary katalizy w chemii, cyberbezpieczeństwa i robotyki przemysłowej. Prezes Orlen VC wspomniała jednocześnie, iż kapitalizacja tego korporacyjnego funduszu PKN Orlen wynosi 100 mln euro, co daje pierwszą pozycję na rynku VC w Polsce. Inwestycji pośrednich został partnerem Emerald Technology Ventures’ Industrial Fund, inwestując 10 mln euro. Fundusz Emerald to «niekwestionowany światowy lider w zakresie prowadzenia inwestycji VC w obszarze innowacyjnych przełomowych technologii». Analizę zewnętrzną – best practices w odniesieniu do najlepszych praktyk stosowanych przez światowe korporacje w zakresie prowadzenia inwestycji venture capital, a także rekomendacją optymalnego modelu prowadzenia inwestycji venture capital w ramach GK Orlen.

ORLEN VC rozpoczął działalność operacyjną pod koniec 2021 roku i jest częścią GK ORLEN. To fundusz korporacyjny Venture Capital, a jego celem strategicznym jest pozyskiwanie dostępu do nowych rozwiązań i technologii oraz wdrażanie ich w działalności podstawowej i biznesach pokrewnych. ORLEN VC wspiera spółki technologiczne będące na początkowym etapie rozwoju oraz wczesnej fazie ekspansji, (z wyłączeniem fazy pre-seed oraz seed).

Jak podkreśliła, Orlen VC „jest trzecim ogniwem ekosystemu w innowacjach” Grupy Orlen, które tworzą także Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku oraz Program Orlen Skylight Accelerator. Orlen VC ma zainwestować w ciągu 10 lat ok. 100 mln euro. «PKN Orlen dołącza tym samym do globalnych liderów przemysłowych w sektorach oil & gas, chemicznym i energetycznym, które posiadają fundusze CVC, jak np. Shell Technology Ventures, BP Ventures, Chevron Technology Ventures, Equinor, Saudi Aramco, z budżetami inwestycyjnymi zaczynającymi się od ok. 150 mln euro» – wynika z materiału. Obecnie kurs Orlenu oscyluje w rejonie 450-dniowych maksimów, osiągając poziomy ostatnio notowane w sierpniu 2022 roku.

Inwestycje Orlen VC pozwolą koncernowi bezpośrednio i pośrednio wchodzić i rozwijać wspólnie z najlepszymi zespołami nowe perspektywiczne biznesy, które umocnią jego międzynarodową pozycję – podkreślono w komunikacie.

Jak zaznaczył płocki koncern, w opracowaniu rekomendacji optymalnego modelu funkcjonalnego, oczekuje on z kolei zdefiniowania celów strategicznych i finansowych w perspektywie krótko i długookresowej, a także przedstawienia modelu finansowego działalności spółki celowej wraz z podstawowymi założeniami strategii inwestycyjnej funduszu. „Opracowana strategia biznesowa będzie stanowiła kluczowy element w zakresie podjęcia przez koncern decyzji w zakresie wyboru optymalnego modelu funkcjonalnego, doboru narzędzi inwestycyjnych oraz wielkości zaangażowania kapitałowego” – zapowiedział PKN Orlen. „W związku z powyższym PKN Orlen poszukuje firmy doradczej, która w sposób kompleksowy podejdzie do realizacji wyżej wymienionego projektu” – dodał płocki koncern. Spółka podkreśliła przy tym, że „wyzwania i cele ujęte w aktualnej strategii PKN Orlen oraz Strategicznej Agendzie Badawczej, powinny być uwzględnione przy opracowaniu strategii biznesowej oraz inwestycyjnej nowej struktury Orlen VC”. PKN Orlen przypomniał, że „jako jedna z największym firm w Europie Środkowo-Wschodniej aktywnie angażuje się w inicjatywy innowacyjne oraz dynamicznie rozwija swój portfel projektów”. „Doświadczenie najbardziej innowacyjnych firm na świecie, również w sektorze oil and gas, pokazuje, że w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym, niezbędna dla utrzymania przewagi konkurencyjnej, jest bliska współpraca z technologicznymi i innowacyjnymi podmiotami” – zaznaczył płocki koncern.

W naszej strategii Orlen2030 kładziemy bardzo duży nacisk właśnie na szeroko rozumianą innowacyjność, bo przeznaczymy do 2030 r. To są naprawdę duże OPEC potwierdza zamiar spełnienia przez uczestników umowy warunków 100% pieniądze – podkreśliła Patrycja Panasiuk, zastępca dyrektora wykonawczego ds. Strategii i innowacji oraz relacji inwestorskich w PKN Orlen.

Poza Orlen VC do grona strategicznych partnerów inwestycyjnych funduszu należy dzisiaj 30 dużych międzynarodowych przedsiębiorstw z sektora chemicznego, petrochemicznego czy energetycznego, tym m.in. Chevron, ABB, Michelin, SABIC, Suncor Energy – podano również. Spoglądając na dane fundamentalne, czyli wskaźniki rentowności, wartości rynkowej oraz wypłacalności i przepływów pieniężnych, Orlen (PKN) prezentuje się na tle branży i indeksu WIG bardzo dobrze i większość wskaźników wypada lepiej niż dla szerokiego rynku czy branży.

Pierwszy to obszar katalizy, strategiczny obecnie dla PKN Orlen. Druga spółka, która będzie w najbliższym czasie naszą spółką portfelową, to podmiot z sektora cyberbezpieczeństwo. Trzecia spółka będzie z branży robotyki przemysłowej – wyjaśniła Pieniążek.

Kolejna, piąta jego runda akceleracyjna planowana jest na początek czerwca. Szkolenia systemów uczenia maszynowego lub sztucznej inteligencji (AI), bez uprzedniej, wyraźnej zgody Ringier Axel Springer Polska sp. Wyjątek stanowią sytuacje, w których treści, dane lub informacje są wykorzystywane w celu ułatwienia ich wyszukiwania przez wyszukiwarki internetowe. Marek Garniewski podkreśla, że ORLEN VC tworzy dynamiczny i zróżnicowany zespół. Połowa pochodzi z PKN ORLEN, a połowa dołączyła do funduszu z rynku finansowego.

Jest nim szczyt z lata 2022 roku, który znajduje się przy 77 zł. Jeżeli kurs osiągnie ten poziom, inwestorzy mogą sobie przypomnieć o ostatniej rekomendacji, w której akcje Orlenu wyceniono na 90 zł. W ostatnich dniach Orlen wyróżnia się jako najsilniejsza spółka w indeksie WIG20. Dzisiejszy wzrost sprawił, że akcje przekroczyły poziom 73,50 zł.

Jak podkreślono, to jedna z najnowocześniejszych tego typu placówek w Europie Środkowo-Wschodniej. Placówka, działająca w ramach Grupy Orlen, w założeniu ma prowadzić własne projekty badawczo-rozwojowe oraz współpracować z partnerami zewnętrznymi. Halę Pilotaży i Odwzorowań, gdzie powstają instalacje pilotażowe do optymalizacji procesów rafineryjno-petrochemicznych, a także laboratorium analityczne m.in. W czasie debaty o innowacyjności, w tym roli startupów, która była częścią Open Innovation Day, Panasiuk zaznaczyła, iż Grupa Orlen „rozumie rozwój technologiczny również jako współpracę z dużymi partnerami technologicznymi”. Zwróciła jednocześnie uwagę, że budowanie koncernu multienergetycznego, poprzez przejęcie Grupy Energa, a także planowane przejęcie przez PKN Orlen Grupy Lotos i połączenie z PGNiG, umożliwi m.in. Tworzenie hubów bądź centrów technologicznych, które będą odgrywały istotną rolę w rozwoju całej polskiej gospodarki.

Leave a Comment